ثبت سرور در لیست سرور های دیسکورد

فعال کردن ویجت سرور

برای نمایش صحیح سرور در وب سایتمان ویجت سرور شما باید فعال باشد

مشاهده آموزش فعال کردن ویجت

آیدی سرور

فراموش نکنید که آیدی سرور را در فرم زیر بطور صحیح وارد کنید

آموزش بدست آوردن آیدی سرور دیسکورد