ثبت سرور در لیست سرور های دیسکورد

فعال کردن ویجت سرور

برای نمایش صحیح سرور در وب سایتمان ویجت سرور شما باید فعال باشد

مشاهده آموزش فعال کردن ویجت

آیدی سرور

فراموش نکنید که آیدی سرور را در فرم زیر بطور صحیح وارد کنید

آموزش بدست آوردن آیدی سرور دیسکورد
برای مشاهده این صفحه نیاز است به پنل وب سایت ما وارد شوید، اینکار چند ثانیه بیشتر وقت شما رو نخواهد گرفت