وبلاگ دیسکورد

تصمیمات جدید دیسکورد برای خدمات به ایرانیان ، تحریم کامل یا فقط مالی؟

تصمیمات جدید دیسکورد برای خدمات به ایرانیان ، تحریم کامل یا فقط مالی؟

آپدیت 12 اردیبهشت 1401 : خوشبختانه همانطور که تیم ما حدس زده بود ، تحریم های دیسکورد فقط در این حد بود که خرید و فروش و تجارت های مالی در دیسکورد بصورت مستقیم با ایرانیان متوقف شد که البته این قضیه بی معنی محسوب میشه چون قبل از این هم به دلیل تحریم سیستم…