دسته: لیست سرور دیسکورد

Genshin.ir

Genshin.ir

بزرگترین و فعال ترین سرور گنشین ایمپکت در ایران با امکانات بی نظیر و افراد با تجربه و دوستانه برای لذب بردن بیشتر شما از این بازی جذاب قسمت های دیگه ای هم مثل سینما و بازی های دوره همی هم داریم که بتونیم اوقات خوب بیشتری رو کنار هم باشیم

VipeR Family

VipeR Family

★༅═┅────────────𝐕𝐢𝐩𝐞𝐑 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲────────────┅═༅★ ༄༂ 𝐃𝐚𝐫𝐚𝐲𝐞 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐁𝐚 𝐓𝐚𝐣𝐫𝐨𝐛𝐞 𝐃𝐚𝐫 𝐅𝐢𝐯𝐞𝐦 ༄༂ 𝐓𝐚𝐣𝐫𝐨𝐧𝐞 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐟𝐚𝐯𝐞𝐭 𝐃𝐚𝐫 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐇𝐚 𝐊𝐞𝐧𝐚𝐫 𝐓𝐞𝐚𝐦 ༄༂ 𝐅𝐚𝐚𝐥𝐢𝐚𝐭 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐲𝐞 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐇𝐚𝐲𝐞 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 ༄༂ 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐆𝐡𝐚𝐯𝐢 ༄༂ 𝐌𝐢𝐚𝐧𝐠𝐡𝐢𝐧 𝐒𝐞𝐧𝐢 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 +𝟏𝟔 𝐬𝐚𝐥 ༄༂ 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐌𝐚𝐢𝐧 𝐅𝐢𝐯𝐞𝐦 ༄༂ 𝐃𝐚𝐫𝐚𝐲𝐞 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐇𝐚𝐲𝐞 𝐉𝐚𝐳𝐚𝐛 𝐕𝐚 𝐑𝐏 𝐇𝐚𝐲𝐞 𝐌𝐨𝐤𝐡𝐭𝐚𝐥𝐞𝐟 𝐃𝐚𝐫 𝐅𝐢𝐯𝐞𝐦 ༄༂ 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐆𝐡𝐚𝐯𝐢 ༄༂ 𝐄𝐦𝐤𝐚𝐧𝐚𝐭 𝐊𝐡𝐨𝐛…

سرور Nariman Cupid

سرور Nariman Cupid

سرور استریمر نریمان اسلامی 1372/6/4 سابقه بازی: حدود 6 سال دوتا1 و 9 سال دوتا2 دستاوردها: قهرمانی و نایب قهرمانی در مسابقات مختلف ایران در طول 5 سال اخیر با تیم های Felmyst, Ex-t, Smoking parrot, Team Cyrus هیروهای مورد علاقه: Wisp(io) – Tinker – Earthspirit – Rubick – Invoker – Windranger – Ember spirit…