دسته: رابط کاربری دیسکورد

چگونه زبان دیسکورد را تغییر دهیم ؟

چگونه زبان دیسکورد را تغییر دهیم ؟

یکی از امکاناتی که از اوایل انتشار دیسکورد وجود دارد و به مرور تکمیل تر می شود امکان تغییر زبان دیسکورد به هر زبانی که نیاز داشته باشید می باشد در حال حاضر دیسکورد زبان های بالا را پشتیبانی می کند که با همکاری ها و مکاتبات انجام شده توسط تیم دیسکورد فارسی ، بزودی…